Sotavia

Sotavia ofereix a les empreses adjudicatàries de contractes de manteniment del paviment urbà i als ajuntaments un servei automatitzat de monitorització de l’estat del paviment de les ciutats.

El sistema de Sotavia consisteix en un sistema automàtic d’alertes que avisa de les característiques i ubicació dels desperfectes a l’asfalt en temps real, amb la possibilitat d’integrar els resultats en el sistema informàtic municipal i en el sistema de gestió de paviments.

El sistema elabora un mapa de desperfectes permetent una detecció ràpida i eficient. A més, es recullen dades útils per a la planificació de les actuacions de prevenció. Tot això possibilita una reducció en la despesa en manteniment de la calçada.