Origen

En el primer semestre del 2014, L’Ajuntament de Barcelona va convocar el concurs BCN Open Challenge on es va fer una crida internacional a empreses i emprenedors perquè proposessin solucions innovadores a sis reptes diferents per transformar l’espai públic i els serveis de la ciutat. Els tres socis fundadors de Sotavia (Carles Vilella, Joan Ramon Regué i Simó Graells) van presentar una solució pròpia a un dels reptes proposats: “Sistema automàtic de detecció i alertes sobre calçades en mal estat”, solució que va resultar guanyadora.

Al març de 2015 es va obtenir el contracte d’adjudicació de l’Ajuntament de Barcelona:

“Contracte relatiu als serveis de recollida de dades, monitorització, tractament, emmagatzematge i consulta mitjançant el disseny, desenvolupament, configuració, proves, manteniment preventiu, evolutiu i correctiu i gestió de continguts d’una plataforma tecnològica que permeti detectar i avaluar la calçada en mal estat ”

Aquest contracte inclou:

  1. El desenvolupament durant 6 mesos d’un sistema automàtic per monitoritzar l’estat del paviment dels carrers de la ciutat i la generació en temps real d’alertes notificar ubicació i característiques de desperfectes
  2. Oferir el servei de monitorització i alerta als 3 anys següents, temps durant el qual s’haurà monitoritzar el 100% del paviment asfaltat de la ciutat.

Sotavia ofereix a qualsevol altra ciutat del món la mateixa tecnologia validada als carrers de Barcelona.