Beneficis

Amb l’automatització dels processos i mecanismes de detecció i alerta de desperfectes s’obtenen resultats més ràpids, precisos i sistemàtics que permeten optimitzar el manteniment de la xarxa viària en termes de velocitat i estalvi de costos. El servei ofert per Sotavia aporta valor al sector del manteniment del paviment de la via pública urbana.

Els principals beneficis del sistema automàtic de Sotavia són:

  • Major velocitat de detecció. El servei permet monitoritzar més de 200.000 metres quadrats d’asfalt per dia i per unitat de detector de desperfectes (poden usar-se diverses unitats simultàniament per accelerar el procés).
  • Menor cost.
  • Detecció de petits desperfectes i esquerdes, el que permet realitzar actuacions abans que es converteixin en desperfectes de major perillositat.
  • Obtenció del perfil del desperfecte en 3D amb precisió de mil·límetres
  • El sistema de processament permet escollir els paràmetres de detecció, podent ser els mateixos en tot el escanejat (mateix criteri).
  • A partir de les imatges capturades pel dispositiu detector de desperfectes (situat en un vehicle que circula a velocitat normal) es detecta, es caracteritza i es notifica el desperfecte.
  • Procés ràpid i automatitzat amb una alta fiabilitat.
  • Disposar d’un mapa complet i actualitzat de l’estat de l’asfalt permet prioritzar i optimitzar les actuacions de manteniment i estalviar temps i diners.
  • Permet un canvi de model de gestió del manteniment cap a processos que assegurin la qualitat de l’asfalt.
  • Sistema de tarifació per superfície escanejada.

 

L’evolució dels processos basats en l’observació cap a altres automatitzats s’emmarca en el concepte emergent de les Smart Cities. Aquest tipus de serveis permeten a l’Administració una millor gestió dels recursos i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.